Pomůžeme Vám s oddlužením


přečtěte si více informací  

Vyhledejte informace o vašem případu:

Zadejte klíčové slovo

Aktuality

01. 01. 1970

Nabídka práce

Společnost Burián & Penka, insolvence, v.o.s., IČ 29352037, sídlem Středova 1, 602 00 Brno, insolvenční správce, hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici administrativní pracovník/ce. Náplň práce • Administrativní a technická podpora pro chod insolvenční kanceláře ve spolupráci s kolegy. • Příprava jednodušších podání a žádostí soudům apod. • Správa spisovny a archivu insolvenčního správce • Přímá komunikace s klienty, informace o aktuálním stavu řízení, organizování schůzek a jednání, vytváření reportů a přehledů. Požadavky • minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou • praxe v administrativní oblasti • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, vysokou spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost • vysoké pracovní nasazení • dobrá uživatelská znalost programů Microsoft Office a datové schránky • znalost práce s kancelářskou technikou Nabízíme • Nadstandardní finanční ohodnocení+ bonusy • Stabilní zázemí společnosti • Příjemné pracovní prostředí (nadále se rozrůstající) • Zajímavé zaměstnanecké benefity (notebook, úhrada dalšího vzdělávání – semináře, konference, školení) Další informace Zájemci o pracovní pozici nechť zašlou své životopisy spolu s fotografií a motivačními dopisy na emailovou adresu insolvence@burian-penka.cz

více informací  

 

Zobrazit celou nabídkuProdej majetku

   
PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1 / 16  NA NEMOVITÝCH VĚCECH

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1 / 16 NA NEMOVITÝCH VĚCECH

V rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka Andrea Šomanová vedeného pod sp. zn. KSBR 26 INS 25835 / 2019, nabízí insolvenční správce Burián & Penka, insolvence, v.o.s., k prodeji : spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/16 pozemku parc. č. 171 o výměře 125 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Březina, č.p. 43, rod. dům, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Březina a k.ú. Březina u Tišnova, na LV č. 245. Podmínky prodeje: - předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou, - kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, - zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ), - zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje, - předmět prodeje se nabízí bez odpovědnosti prodávajícího za vady, tedy za vyloučení ust. § 1914 a ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, - tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, - je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny doručené nabídky odmítnout, - zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky), - zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, není insolvenční správce povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení, - lhůta pro podání cenových nabídek končí 15.6.2021. V případě zájmu o bližší informace k nabízenému majetku zašlete pouze prostřednictvím e-mailu : insolvence@burian-penka.cz. V případě zájmu o odkup nabízeného majetku zašlete cenovou nabídku nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek pouze prostřednictvím e-mailu : insolvence@burian-penka.cz.

více informací  
PRODEJ MAJETKOVÉ PODSTATY V KONKURSU  iXTRON Systems,a.s., IČ: 28263642

PRODEJ MAJETKOVÉ PODSTATY V KONKURSU iXTRON Systems,a.s., IČ: 28263642

V insolvenčním řízení na majetek dlužníka iXTRON Systems,a.s., IČ: 28263642, se sídlem Sochorova 3232/34, 616 00 Brno, vedeného Krajským soudem v Brně, pod. sp. zn. KSBR 54 INS 6994 / 2018, nabízí insolvenční správce Burián & Penka, insolvence, v.o.s. k prodeji elektroniku,výpočetní techniku a zařízení.

více informací  

Potřebujete více informací?

Napište nám o kompletní přehled našich služeb

napište nám  

nebo nám zavolejte: +420 543 213 928

Webdesign

© 2021 Burian & Penka insolvenční správce - bpinsolvence.cz