Konkurz

Přehled a odkazy na jednotlivá insolvenční řízení, u kterých byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs, naleznete níže.

Obecné informace

..odkazy na konkursy..

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají. 

Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce zajišťuje např. provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností. Insolvenční správce zejména vykonává činnost k soupisu a zjištění přihlášených pohledávek, k přípravě přezkumného jednání a k přípravě schůze věřitelů. V následující fázi se věnuje zejména zpeněženování majetku náležejícího do majetkové podstaty.

Majetkovou podstatu lze zpeněžit

  • veřejnou dražbou 
  • prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí 
  • prodejem majetku mimo dražbu


Potřebujete více informací?

Napište nám o kompletní přehled našich služeb

napište nám  

nebo nám zavolejte: +420 543 213 928

Webdesign

© 2021 Burian & Penka insolvenční správce - bpinsolvence.cz