Oddlužení

Přehled a odkazy na jednotlivá insolvenční řízení, u kterých bylo dlužníkovi povoleno a schváleno oddlužení, naleznete níže.

Obecné informace

... odkazy na jednotlivá oddlužení..

Oddlužení je způsob řešení úpadku, které má dlužníka motivovat k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu, a to alespoň do předpokládané výše 30 % v případě nezajištěných věřitelů a dává dlužníkovi možnost nového startu životní etapy bez dluhu U zajištěných věřitelů je nutno počítat s uspokojením z předmětu zajištění (tj. např. nemovitosti, kterou má dlužník ve vlastnictví a k níž má zajištěný věřitel zřízeno zástavní právo - nejčastěji tedy banky). 

Oddlužení je řešením především pro ty dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti, ale činnosti běžné – zejména provozu domácnosti. Ani podnikání ovšem není zcela na překážku, protože insolvenční zákon oddlužení nepřipouští pouze u právnických osob ‑ podnikatelů. Fyzické osoby se tedy oddlužit mohou, ať už podnikateli jsou či nikoli. Dlužníci (právnické i fyzické osoby) ovšem nesmí mít dluhy z podnikání, byť ani to neplatí bezvýjimečně. Insolvenční zákon stanoví, že dluhy z podnikání nejsou na překážku řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením,

 

 

Potřebujete více informací?

Napište nám o kompletní přehled našich služeb

napište nám  

nebo nám zavolejte: +420 543 213 928

Webdesign

© 2021 Burian & Penka insolvenční správce - bpinsolvence.cz